skip to Main Content
El Programa Turisme Accessible Té Com A Objectiu Aconseguir Que Tothom Pugui Gaudir Amb Igualtat Dels Serveis Turístics

El programa Turisme accessible té com a objectiu aconseguir que tothom pugui gaudir amb igualtat dels serveis turístics

L’Agència Catalana de Turisme ha presentat un manual per a contribuir al ple exercici del dret al turisme per a tothom.

Des de l’any 2008 han estat treballant en el programa Turisme accessible – Turisme per a tothom, que té com a objectiu aconseguir que qualsevol persona pugui gaudir en igualtat de condicions i amb autonomia dels entorns, serveis i productes turístics.

Amb aquesta intenció s’ha creat un manual que és un instrument per què totes les empreses del sector apostin per oferir serveis encarats a tothom. El manual és amè i interactiu, presenta diverses visions de persones amb diferents patologies. A la segona part es mostren les condicions que necessiten els espais perquè puguin ser accessibles.

Back To Top