skip to Main Content

Memòria 2021

Memòria de l’any 2021

Auditoria 2021

Auditoria 2021

Auditoria 2020

Auditoria 2020

Memòria 2020

Memòria de l’any 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2019

Memòria 2019

Memòria de l’any 2019

Comptes 2017

Memòria Econòmica de l’any 2017

Estatuts

Estatuts de Granés Fundació

Política d'inversió

Política d’inversió

Codi de conducta

Codi de Conducta

Auditoria 2018

Memòria Econòmica de l’any 2018

Back To Top