skip to Main Content

Memòria d'activitats 2022

Memòria d’activitats 2022

Auditoria de comptes i CCAA 2022

Auditoria de comptes i CCAA 2022

Informe d'acompliment Codi de conducta 2022

Informe d’acompliment Codi de conducta 2022

Memòria 2021

Memòria de l’any 2021

Auditoria 2021

Auditoria 2021

Certificat d'acompliment Codi de conducta 2021

Certificat d’acompliment Codi de conducta 2021

Memòria 2020

Memòria de l’any 2020

Auditoria 2020

Auditoria 2020

Certificat d'acompliment Codi de conducta 2020

Certificat d’acompliment Codi de conducta 2020

Memòria 2019

Memòria de l’any 2019

Auditoria 2019

Auditoria 2019

Certificat d'acompliment Codi de conducta 2019

Certificat d’acompliment Codi de conducta 2019

Auditoria 2018

Memòria Econòmica de l’any 2018

Certificat d'acompliment Codi de conducta 2018

Certificat d’acompliment Codi de conducta 2018

Comptes 2017

Memòria Econòmica de l’any 2017

Estatuts

Estatuts de Granés Fundació

Política d'inversió

Política d’inversió

Codi de conducta

Codi de Conducta

Back To Top