skip to Main Content
Suport I Acompanyament Del Projecte “La Foixarda: Educació I Salut Mental Per A L’èxit Educatiu De Les Persones Amb Problemes De Salut Mental”

Suport i acompanyament del projecte “La Foixarda: educació i salut mental per a l’èxit educatiu de les persones amb problemes de salut mental”

A principis d’aquest any hem creat una aliança amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), amb el doctor Claudi Camps director Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addicions i amb la Fundació Drissa per afavorir el desplegament, consolidació i sostenibilitat del projecte “La Foixarda”, un projecte social pioner dedicat a la salut mental en l’àmbit de l’educació.

Els objectius són:

  • Afavorir l’èxit educatiu i, d’una manera especial, com a eina per a la millora de l’ocupabilitat de les persones amb problemes de salut mental mitjançant l’assessorament educatiu, el suport pedagògic, psicològic, per experiència i entre iguals (grups d’ajuda mútua), així com a través del reforç escolar.
  • Realitzar formació i assessorament al professorat i al PAS dels centres educatius.
  • Realitzar recerca sobre salut mental en l’àmbit educatiu.
  • Donar suport a la inserció sociolaboral.

Informació del projecte

Back To Top