skip to Main Content
Salut mental de Granés Fundació

La salut mental és un aspecte que sovint se sobreposa a la discapacitat intel·lectual, i històricament s’ha considerat menys rellevant que la pròpia discapacitat intel·lectual, o una conseqüència inevitable de la mateixa. És necessari promoure una visió diferent i actual sobre l’abordatge dels casos on es donen problemes de salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

Iniciatives

Jornada de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual
Responent a aquest objectiu s’ha promogut des de Granés Fundació conjuntament amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental la primera Jornada de discapacitat intel·lectual i salut mental, que va tenir lloc el 14 de maig de 2021 i que va comptar amb la participació de professionals de la Xarxa Especialitzada en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual – SESMDI / UHEDI, estesa arreu del territori català.

Hi van participar més de tres-cents inscrits professionals d’entitats socials, de serveis socials bàsics i especialitzats, de medicina d’atenció primària, especialitzada i hospitalària.

Vídeo

Publicació

Diàlegs de Granés Fundació: Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual

  • Amb l’objectiu que el coneixement generat en aquest jornada quedi recollit i es pugui estendre entre els professionals del sector, s’ha decidit publicar el segon llibret de la col·lecció Diàlegs Granés Fundació on es reculli i posi a disposició de tothom el contingut sintetitzat de les diferents intervencions a la Jornada.
publicacio-sm-di
Back To Top