skip to Main Content
Publicada La Memòria D’activitats Del 2020

Publicada la memòria d’activitats del 2020

La memòria del 2020 va més enllà de l’exercici que estàvem acostumats a fer. La pandèmia ha marcat, forçosament, una actitud valenta cap a una nova mirada al futur.

Complint amb el nostre comprimís de transparència hem publicat la memòria d’activitats de l’exercici 2020 de Granés Fundació. En el darrer any hem avançat en cinc de les set línies dels projectes estratègics determinats en el Pla Estratègic.

Llegir la Memòria 2020

Back To Top