skip to Main Content
Publicada La Memòria D’activitats Del 2020

Publicada la memòria d’activitats del 2020

La memòria del 2020 va més enllà de l’exercici que estàvem acostumats a fer. La pandèmia ha marcat, forçosament, una actitud valenta cap a una nova mirada al futur.

Hem publicat la memòria d’activitats 2020, on hem recollit els principals projectes, activitats i iniciatives que hem engegat aquest any. El 2020 hem avançat en cinc de les set línies dels projectes estratègics determinats en el Pla Estratègic.

Llegir la Memòria 2020

Back To Top