skip to Main Content
Neix LabDincat, L’espai De Recerca I Coneixement Del Sector De La Discapacitat Intel·lectual A Catalunya

Neix LabDincat, l’espai de recerca i coneixement del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya

Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, i Granés Fundació, entitat que treballa en l’àmbit de la discapacitat, els joves i la formació,  han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar el laboratori d’idees de referència (LabDincat) sobre la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya. A través de l’acord, les dues entitats treballaran concretament en l’Observatori de la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya i l’elaboració de l’Informe anual sobre la situació de la Discapacitat Intel·lectual a Catalunya, fent-ne un seguiment, estudi, anàlisi i prospectiva.

L’Informe anual sobre la situació de la discapacitat intel·lectual a Catalunya inclourà l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu sobre la realitat de les persones del col·lectiu i les seves famílies en les diverses etapes de la vida,  així com elements transversals al voltant d’aspectes educatius, socials, de salut, laborals i de reconeixement de drets, entre d’altres. Aquest informe servirà per poder evidenciar i fer paleses les necessitats actuals de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual al medi polític i a la ciutadania en general i eradicar, així, el desconeixement que hi ha actualment entorn el sector.

En aquests sentit, LabDincat es revela com un instrument i suport indispensable a l’hora dissenyar propostes transformadores i innovadores en la línia de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Propostes polítiques i socials que, en definitiva, millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, i garanteixin el compliment dels seus drets en tots els àmbits i etapes de la vida. Per dur-ho a terme amb rigor i amb una mirada transversal, el laboratori agruparà una xarxa d’acadèmics i investigadors en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i comptarà també amb la col·laboració de directius i professionals de les entitats, les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

A més, el LabDincat també té com objectiu la promoció de la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en aquest camp. També la celebració de debats i col·loquis periòdics que permetin aprofundir en determinades qüestions d’interès, així com la creació d’un banc de bones pràctiques per recopilar experiències i promoure l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi de coneixements.

LabDincat comptarà amb un Consell Assessor liderat pels professors Climent Giné i Toni Vilà i format per membres de les universitats catalanes i de centres de recerca; membres de la junta directiva de Dincat en representació de les entitats associades; un representant de Granés Fundació; i representants dels Consells de Persones i Famílies de Dincat.

Els membres del Consell Assessor de LabDincat són Joana Maria Mas, professora – Blanquerna (URL); Anna Balcells, professora – Blanquerna (URL) – Suplent; Climent Giné, professor emèrit – Blanquerna (URL); Josep Font, exdirector – Escola Estel; Laura Masferrer, directora-Gerent – Granés Fundació; Toni Vilà, investigador – Igop (UAB); Ricardo Esteban, professor – UAB; Maria Carbó, professora – UB; Maria Pallisera, professora – UdG; Carles Alsinet, professor – UdL; Xavier Pelegrí, exprofessor – UdL – Suplent; i Òscar Martínez, professor – URL

Sobre Dincat 
Dincat és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de garantir una inclusió social i laboral digne, així com per vetllar per una vida més justa per aquestes persones i les seves famílies.

Sobre Granés Fundació
Granés Fundació impulsa i participa en projectes dirigits al suport i inclusió de les persones amb discapacitat, així com en la formació i recerca per a joves amb l’objectiu que cadascuna pugui assolir el seu propi projecte de vida. Actuant amb voluntat de constància, sentit acumulatiu de l’impacte, exigència, dinamisme i sumant amb la resta d’agents per incrementar el valor conjunt aportat.

Back To Top