skip to Main Content

La Fundació Privada Candi Granés Campasol neix de la voluntat testamentària del Sr. Candi Granés Campasol, amb la idea de retornar a la societat i al seu territori part del que ell havia rebut durant la seva vida. La darrera voluntat del Sr. Granés va ser instituir hereva universal a una fundació privada catalana, encara no constituïda, que dedicaria les seves activitats principalment a:

a) L’assistència social, tant per a persones amb diversitat funcional o capacitats cognitives i psíquiques diferents.
b) L’ajuda a joves per cursar estudis d’especialització, màsters universitaris o estudis d’investigació.

La Fundació es constitueix com un rem impulsor que contribueix a tirar endavant, a remar, conjuntament amb d’altres, davant situacions poc favorables per un bé comú, per a una societat més equànim on tothom té accés a les oportunitats

Back To Top