skip to Main Content

Des del mes de juny del 2021, Granés Fundació va començar a treballar amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), a través de la seva Direcció Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addicions i amb la Fundació Drissa per a poder crear una aliança a tres bandes per afavorir el desplegament, consolidació i sostenibilitat del projecte “La Foixarda”.

Objectius

Granés Fundació ha creat una aliança amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), amb el doctor Claudi Camps director Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addicions i amb la Fundació Drissa per afavorir el desplegament, consolidació i sostenibilitat del projecte “La Foixarda”, un projecte social pioner dedicat a la salut mental en l’àmbit de l’educació.

Els objectius són:

  • Afavorir l’èxit educatiu i, d’una manera especial, com a eina per a la millora de l’ocupabilitat de les persones amb problemes de salut mental mitjançant l’assessorament educatiu, el suport pedagògic, psicològic, per experiència i entre iguals (grups d’ajuda mútua), així com a través del reforç escolar.
  • Realitzar formació i assessorament al professorat i al PAS dels centres educatius.
  • Realitzar recerca sobre salut mental en l’àmbit educatiu.
  • Donar suport a la inserció sociolaboral.

Compromisos

El resultat de les sessions de treball ha estat la signatura, a inicis de l’any 2022, del Conveni marc entre l’Institut d’Assistència Sanitària, la Fundació Drissa i Granés Fundació.

El compromís de Granés Fundació és:

  • donar suport, coordinar i dinamitzar el projecte en la seva dimensió més estratègica
  • donar suport econòmic, especialment en la fase inicial, per garantir la qualitat, consolidació i sostenibilitat del projecte durant els tres primers anys
  • la publicació dels materials que s’acordin elaborats des del Projecte La Foixarda dins la Col·lecció de llibrets Eines Granés Fundació.
Back To Top