skip to Main Content
L’hospitalització Domiciliària, Una Alternativa Als Internaments En Salut Mental

L’hospitalització domiciliària, una alternativa als internaments en salut mental

Els internaments per qüestions de trastorns mentals són molt freqüents. Concretament a Espanya impliquen una pèrdua de llibertats, ja que en general es realitzen en unitats de portes tancades o sota condicions restrictives. Durant la pandèmia, les unitats d’hospitalització domiciliària han estat una peça clau. Algunes especialitats mèdiques com la medicina interna o l’atenció primària han pogut fer front a aquesta necessitat. Per altra banda, aquesta situació també ha fet evident la mancança de recursos per a l’hospitalització domiciliària de persones amb trastorns mentals greus.

Les circumstàncies actuals han portat a iniciar activitats de manera precipitada i en alguns casos a impulsar projectes que feia temps que estaven sobre la taula. En concret, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut Assistència Sanitària fa temps que treballen per estendre aquest model arreu del territori. A més, compten amb un equip d’hospitalització domiciliària.

Sobre aquest tema, la doctora Alexandra Noguero i el doctor Santiago Peregalli han publicat l’article “Alternatives als internaments en salut mental: hospitalització domiciliària des de la perspectiva espanyola i anglosaxona” a la Revista de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. En aquest estudi es revisen les característiques dels internaments en salut mental, la legislació espanyola en aquest tema i s’analitza el model anglosaxó d’hospitalització domiciliària.

Llegir l’article

Back To Top