skip to Main Content

Els Estatuts Fundacionals recullen de forma clara i concisa la voluntat del Sr. Granés envers la gestió del seu llegat, constituint l’eix vertebrador del marc d’actuació de la Fundació. Essent fidels al nostre compromís de transparència, aquests poden ser consultats públicament a continuació.

Back To Top