skip to Main Content

Els acords signats entre l’IAS, i el seu Servei de Discapacitat Intel·lectual, i Granés Fundació inclouen compromisos a curt i mig termini en relació a les persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o amb trastorns mentals com ara el Trastorn de l’Aspectre Autista i altres.

Compromisos

 • Impulsar l’atenció sanitària i social. El seu objectiu és colaborar amb els serveis especialitzats d’atenció personal, sanitària i social, dirigits principalment a les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental relacionada amb el neurodesenvolupament i a les seves famílies, amb l’objectiu de proporcionar-los el suport i els serveis més adequats que
  contribueixin a potenciar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida, d’acord amb els principis de reconeixement de la diversitat funcional, vida independent i inclusió social.
 • Com a Programa d’Alta Especialització, el seu objectiu és proporcionar en tot moment la millor atenció clínica especialitzada i la promoció de la salut, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic, per esdevenir un Programa d’Excel·lència.
 • Retornar coneixement a la Societat. Desenvolupar els aspectes acadèmics, científics i d’investigació en el camp del neurodesenvolupament, alhora que traslladar els resultats de la investigació a la societat mitjançant models d’innovació que millorin la qualitat de vida de les persones.
 • Com a model basat en la comunitat i el treball en xarxa, amb visió de territori. Desplegar el Programa a través dels recursos comunitaris i la xarxa integrada d’atenció a la salut mental, i altres àmbits del benestar, per a adults i joves.
 • Crear un Espai de Realitat Virtual Immersiva Granés Fundació per a l’abordatge terapèutic de persones ateses en el Servei. També es farà possible l’Estudi de la eficàcia de la Realitat Virtual Immersiva en el tractament de les fòbies específiques en persones en el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme, a través d’una Beca Granés Fundació a IDIBGI.
  • La Realitat Virtual Immersiva (RVI) crea mons interactius generats per ordinador, que substitueixen les percepcions sensorials del món real per les generades digitalment, produint la sensació d’estar en entorns nous a mida real.
  • La RVI permet un control tan estret sobre els estímuls presentats que les estratègies terapèutiques es poden implementar amb precisió.
  • La majoria de la investigació ha demostrat la eficàcia de la RVI com a eina de rehabilitació cognitiva en persones amb dany cerebral adquirit o demència i en gran part de malalties mentals, reduint de forma significativa la utilització de psicofàrmacs.
Back To Top