skip to Main Content
Espai De Realitat Virtual Immersiva Granés Fundació

Espai de Realitat Virtual Immersiva Granés Fundació

Granés Fundació i el Servei de Discapacitat Intel·lectual de l’IAS hem signat un acord marc per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de totes les edats i amb necessitats de suport, millorar les competències pràctiques dels professionals de suport de la comunitat, a més de promoure suports inclusius. Específicament, per al 2022 es farà realitat l’Espai de Realitat Immersiva Granés Fundació a l’IAS per a l’abordatge i avaluació terapèutica de persones ateses en el Servei. També es farà possible l’Estudi de la eficàcia de la Realitat Virtual Immersiva  en el tractament de les fòbies específiques en persones en el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme, a través d’una Beca Granés Fundació a IDIBGI.

La Realitat Virtual Immersiva (RVI) crea mons interactius generats per ordinador, que substitueixen les percepcions sensorials del món real per les generades digitalment, produint la sensació d’estar en entorns nous a mida real. La RVI permet un control tan estret sobre els estímuls presentats que les estratègies terapèutiques es poden implementar amb precisió.La majoria de la investigació ha demostrat la eficàcia de la RVI com a eina de rehabilitació cognitiva en persones amb dany cerebral adquirit o demència i en gran part de malalties mentals, reduint de forma significativa la utilització de psicofàrmacs.

Informació del projecte

Back To Top