skip to Main Content
Convocat El Procés Selectiu De La Beca Granés Fundació De L’IDIBGI

Convocat el procés selectiu de la Beca Granés Fundació de l’IDIBGI

Es convoca el procés selectiu per a la cobertura d’1 plaça de suport a la recerca a l’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) dins el Programa Beca Granés Fundació per formar part del grup de recerca Neurodegeneració i Neuroinflamació, liderat pel Dr. Ramió i Torrentà, per formar part del Projecte Biomarkers of mitochondrial dysfunction and their relation with neurodegeneration and disability.

Granés Fundació i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), en el marc del conveni de col·laboració signat per ambdues parts, van acordar aquest passat mes de juliol, de promoure una convocatòria de beques que es convocaran de forma bianual, per al foment de la recerca en l’àmbit de la discapacitat.

Aquest programa té com a finalitat la contractació de joves investigadors/es que s’incorporaran a grups de recerca de l’IDIBGI amb l’objectiu d’avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o prevenir les malalties que la provoquen.

Back To Top