skip to Main Content

Les funcions del consell són les d’assessorar sobre aspectes relacionats amb les tendències nacionals i internacionals dels àmbits d’actuació de la Fundació, orientar en el desenvolupament d’estratègies, proporcionar una visió oberta i global que sigui útil per impulsar el desenvolupament de les Línies Estratègiques, aportar experiència i coneixement sobre continguts específics, i considerar i recomanar les àrees de coneixement.

Membres del Consell Assessor

  • Maria Pallisera
    Professora del Departament de Pedagogia i coordinadora del Grup de Recerca en Diversitat de la Universitat de Girona.
  • Salvador Maneu
    Director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona, responsable de l’àmbit social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Espanya
  • Pere Costa
    Mestre i pedagog jubilat. Ha estat coordinador d’activitats de formació permanent del professorat (educació infantil, primària i secundària) i coordinador dels serveis educatius del Departament d’Educació a Girona.
Back To Top