skip to Main Content

Ajuts a activitats d’entitats

Granés Fundació té una línia de col·laboració anual per a projectes/activitats amb entitats de la Comarca del Pla de l’Estany.

  • Els ajuts poden ser d’un màxim de 1.000 Euros.
  • Els ajuts podran ser recurrents sempre i quan es motivi la necessitat de la recurrència.
  • Les despeses de personal estan excloses dels ajuts.
  • Aquesta línia d’ajuts té una partida pressupostària limitada, un cop s’esgoti, no se’n podran atorgar més.
  • L’òrgan de decisió de atorgament dels ajuts és la Comissió Executiva de la Fundació, que es reuneix mensualment, i que podrà decidir sobre qualsevol altre qüestió no especificada.
  • Granés Fundació comunicarà per escrit l’atorgament o denegació de l’ajut en el termini màxim d’un mes.

Els criteris d’atorgament seran els següents:

  • Que l’objecte de l’ajut encaixi amb les finalitats de Granés Fundació.
  • L’activitat s’ha de dur a terme al Pla de l’Estany
  • Els destinataris de les entitats i del projecte: persones joves i persones amb discapacitat.
  • Es prioritzaran les col·laboracions que es caracteritzin per la seva mirada inclusiva.

Si la vostra entitat té un projecte que encaixi, empleneu el següent formulari

Formulari d’ajuts a activitats d’entitats

Ajuts puntuals a persones a través d’entitats

Més informació – properament

Cessió d’espais per entitats

Espai dissenyat i concebut per dur a terme les activitats relacionades amb les finalitats de la Fundació. A més, la seu és un espai obert a les entitats socials de l’àmbit de la discapacitat per a que hi puguin desenvolupar actes o accions que els siguin propis i necessaris.

Més informació – properament

Back To Top