skip to Main Content
Candi Granés, Un Dels 151 Personatges Del Llibre “Amb Nom I Cognoms”

Candi Granés, un dels 151 personatges del llibre “Amb nom i cognoms”

Candi Granés, impulsor de Granés Fundació, és un dels 151 personatges que recopila el llibre “Amb nom i cognoms. 151 personatges del Pla de l’Estany (segles XIX i XX)” d’Edicions MMV. Joan Anton Abellán, l’autor, ha volgut fer un recull dels personatges més representatius de la comarca. El llibre es una selecció d’escrits publicats anteriorment per Abellán a diverses revistes locals, centrant-se els segles XIX i XX per oferir més varietat de perfils.

El llibre fa un resum de la trajectòria de Candi Granés, i també de la seva voluntat de retornar a la societat i al territori part del que ell havia rebut durant la seva vida a través del que ara és Granés Fundació.

El recull fa una especial atenció a les famílies més representatives de la comarca, com els Ametller, els Morgat o els Frigola, entre d’altres. Hi apareixen militars, mestres, pintors, inventors, o personatges curiosos banyolins en general. També s’ha mirat de donar un pes important als personatges femenins, que apareixen sobretot a partir de la República i majoritàriament són mestres i regidores. Tot i això, no s’ha aconseguit equilibrar la xifra amb els personatges masculins.

Back To Top