skip to Main Content

Benvingut la  pàgina WEB de la FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS CAMPASOL.

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

  • IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que http://granesfundacio.org  és un domini de la FUNDACIÓ PRIVADA CANDI GRANÉS CAMPASOL ( en endavant GRANÉS FUNDACIÓ) amb domicili social a Av. Països Catalans, 116, 17820 Banyoles. Tl. 972001001. Mail: info@granesfundacio.org.

La fundació està inscrita en el registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 3021, i disposa de CIF G-55.295.794.

  • NORMES D’UTILITZACIÓ

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB  així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

  • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals GRANÉS FUNDACIÓ es titular o llicenciatària legítima.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport o mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

  • RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i amb la màxima qualitat.

De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar inhabilitades , o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.

GRANÉS FUNDACIÓ no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

GRANÉS FUNDACIÓ no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

  • Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
  • Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per als danys i perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5MODIFICACIONS AL LLOC WEB

GRANÉS FUNDACIÓ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats .

6-  POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRANÉS FUNDACIÓ compleix estrictament amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal La política de privacitat del lloc web està desenvolupada de forma detallada en el mateix, l’apartat “privacitat”, al qual ens remetem per no haver de repetir íntegrament en aquest apartat.

7- GENERALITATS

GRANÉS FUNDACIÓ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

GRANÉS FUNDACIÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Accés i Ús.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest avís legal fora  considerada  nul  o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions del present.

El no exercici o execució per part de GRANÉS FUNDACIÓ de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

8JURISDICCIÓ COMPETENT

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

Back To Top