skip to Main Content
Avançant En La Orientació Estratègica De Granés Fundació

Avançant en la orientació estratègica de Granés Fundació

Aquesta primavera vam iniciar el Projecte d’Orientació Estratègica, acompanyats per la Fundació La Unió i l’equip dirigit per en Josep Fusté. Per tal d’iniciar el desplegament d’activitats és indispensable un procés de reflexió estratègica que permeti identificar les oportunitats de l’entorn i poder situar la Fundació en un espai relacional i de posicionament que faci possible una veritable aportació de valor i esdevenir motor de transformació, en la línia de l’esperit fundacional i en el marc del seu context actual i amb una perspectiva de futur.

Estem construint entitat gràcies a la inestimable col·laboració d’entitats, agents socials, famílies…companys i amics que agraïm tenir i sentir aprop en aquests moments inicials del nostre camí.

Back To Top