skip to Main Content
Adaptació De La Web De Granés Fundació Per A Que Sigui Accessible

Adaptació de la web de Granés Fundació per a que sigui accessible

Hem adaptat la nostra pàgina web adequant-la a la normativa d’accessibilitat. Això permet que les persones amb discapacitat sensorial hi puguin navegar amb facilitat. A més tots els documents adjunts tipus PDF, també són accessibles per a tothom. Gràcies a la col·laboració de les empreses Tothomweb, Multisignes i Iglésies Associats aquest projecte ha estat possible.

Les persones amb baixa visió o cegues, llegeixen de diferents maneres: lletra impresa, amb un ordinador, per internet, en Braille…

La informació ens ajuda a prendre decisions, a informar-nos i formar-nos, a gaudir del que estem llegint, i les persones amb problemes visuals, com la resta de ciutadans i ciutadanes, tenen dret a estar informats.

Aquest dret a la informació està reconegut a nivell internacional a l’article 21 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Dissenyar la informació de la pàgina web de forma accessible, així com penjar continguts (pdf, vídeos…) accessibles és una mostra de la nostra forma de treballar.

Els documents PDF necessiten visualitzar-se amb programes externs als navegadors. Per tant, cal assegurar-nos que siguin útils per a tothom, ja que tenen la seva pròpia interfície.

Els principals aspectes d’accessibilitat tractats en els documents PDF van orientats a persones sense visió, tot i que cal tenir en compte altres aspectes per a les persones que tenen restes visuals i/o altres discapacitats.

Quan nosaltres fem una exportació a PDF i el document original no s’ha construït seguint les pautes d’accessibilitat, es crea un arxiu de lectura desordenada i incompleta per una persona que accedeix al PDF de forma auditiva, per tant, és important tenir pautes bàsiques a l’hora de crear documents, afegir textos alternatius a les imatges i, per últim, fer un bon etiquetatge.

D’aquesta manera, tant la persona amb falta de visió que accedeix al document de forma auditiva com la persona amb bona visió que accedeix al document de forma visual, tindran les mateixes oportunitats.

L’empresa Tothomweb ha realitzat un vídeo explicant com una persona cega navega a través de la web de Granés Fundació. Meritxell Aimerich, consultora d’accessibilitat de Tothomweb, fa un recorregut amb el lector de pantalla.

Back To Top