skip to Main Content
1a Jornada Sobre Salut Mental I Discapacitat Intel·lectual

1a Jornada sobre Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual

La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i Granés Fundació s’uneixen per organitzar la primera jornada sobre Salut Mental i Discapacitat intel·lectual. Es celebrarà el proper 14 de maig de les 8.30 a les 15 hores via online.

Durant anys, la possibilitat que les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) presentessin un trastorn psiquiàtric ha estat menyspreada tant per professionals com per gestors sanitaris, en considerar-la menys debilitant que la pròpia discapacitat intel·lectual, o en considerar-la una conseqüència inevitable de la mateixa. Podríem dir, doncs, que la coexistència d’ambdós trastorns, que anomenarem diagnòstic dual: l’intel·lectual i el mental, sovint no ha estat reconeguda, quasi sempre infradiagnosticada i, conseqüentment, no tractada. Actualment, el reconeixement del dret de les persones amb DI a rebre les atencions mèdiques apropiades, i els principis que emanen de la Declaració de la ONU sobre els drets de les persones amb Discapacitat, segons els quals els subjectes amb DI han de viure en la comunitat i utilitzar els seus recursos, ens obliguen a millorar les nostres habilitats per a detectar i diagnosticar els possibles trastorns mentals, ja que la presència de la malaltia mental redueix encara més la capacitat de la persona per a funcionar de forma independent en la comunitat.

La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut mental i Granés Fundació organitzem aquestes primeres jornades de discapacitat intel·lectual i salut mental, comptant amb la participació dels professionals de la Xarxa Especialitzada en Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESMDI / UHEDI), estesa arreu del territori català.

Convidem a inscriure-s’hi a tots aquells professionals d’entitats socials, dels serveis socials bàsics i especialitzats, de metges d’atenció primària, especialitzada i hospitalària i ciutadania en general que, d’una manera o altra, proporcionen suports per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.

Les inscripcions estan obertes fins al dijous 13 de maig.

Ponències / de 8.30 a 15 h

8.30 – 9.00
Presentació i introducció
– Laura Masferrer (Directora gerent de Granés Fundació)
– Jordi Blanch (Director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)
– Claudi Camps (Director Assistencial de l’IAS)
– Carme Mariscot (Psiquiatra de l’IAS i vocal de la Junta de la SCPiSM)

9.00 – 9.45
Conferència marc. La salut mental en les persones amb Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual: Un procés d’atenció integral.
– Ramon Novell (Cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual de l’IAS. SESMDI / Girona)

9.45 – 10.30
El model català d’atenció a les persones amb Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual i malaltia mental i/o alteracions de la conducta.
– Silvia Angel (Cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual, Parc Sanitari Sant Joan de Déu. SEMSDI Barcelona / Costa de Ponent)

10.30 – 11.00
Descans cafè

11.00 – 11.45
Salut Física i Alteracions de la conducta en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual. Estudi Pomona II.
– Rafael Martínez Leal (Coordinador de Recerca i Formació. Servei de Discapacitat Intel·lectual, Villablanca Serveis Assistencials. SESMDI Tarragona / Pere Mata)

11.45 – 12.30
Fenotips Cognitius en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual.
– Susanna Esteba-Castillo (Neuropsicòloga IAS. SESMDI / Girona)

12.30 – 13.15
Catatonia i Discapacitat Intel·lectual.
– Afonso Fernandes de Abreu (Psiquiatre. Hospital de Mataró-Consorci Sanitari del Maresme. SESMDI Maresme / Barcelonès Nord)

13.15 – 14.00
La malaltia mental en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual: Trastorns Psicòtics i Trastorns afectius.
– Ramon Coronas (Coordinador SESMDI Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell. SESMDI / Vallès occidental)

14.00 – 14.45
La malaltia mental en el Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual: Trastorn i Conductes repetitives (Tics, TOC i Estereotípies).
– Laura Plans (Psiquiatra, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Althaia. SESMDI Catalunya Central / Althaia)

14.45 – 15.00
Resum i Conclusions.
– Carme Mariscot (Psiquiatra de l’IAS i vocal de la Junta de la SCPiSM) Cloenda. Narcís Cardoner (President SCPiSM)

Inscripcions tancades

Back To Top